Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Anunt prelungire sesiune masura 411.121

Asociatia Grupul de Actiune Local Microregiunea Belcesti – Focuri, autorizata de Autoritatea de management PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului, aduce la cunostinta potentialilor beneficiari din Comunele: Baltati, Belcesti, Coarnele Caprei, Erbiceni, Fantanele, Focuri, Scobinti, Siretel si Orasul Dolhasca, prelungirea apelului patru din cea de-a doua sesiune de depunere a proiectelor pe masura 411.121 pana la data de 16 februarie 2015.

 

Data publicarii – 27 ianuarie 2015.

Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiar eligibili: Masura 411.121 – Modernizarea exploatatiilor agricole.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica  in principal activitati agricole – activitate principala  conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o  dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Fondurile disponibile pentru masura 411.121 in sesiunea 2, apelul 4: 133.450 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 133.450 Euro, stabilita in Sedinta Comitetului Director al GAL, conform Procesului verbal al sedintei nr.682S/26.01.2014

Data limita de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor: 16 februarie 2015, orele 15.00, la sediul GAL din Sat Belcesti, Comuna Belcesti, Judetul Iasi.

Informatii detaliate privind accesarea masurilor in cadruProgramuluLEADER, la nivelul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri sunt cuprinse in GHIDUSOLICITANTULUI”, aferent masurii din PNDR (Ghidul Solicitantului versiunea 11 [mai 2014] si Cererea de finantare versiunea 6.0), in Apelul de selectiaccesibil pe paginwww.galbelcestifocuri.r, la sediul GAL pe suport tiparit si in format electronic (CD/DVD), precum si la adresa www.afir.madr.ro.

Date de contact pentru informatii suplimentare:

GALMicroregiunea Belcesti-Focuri:

Adresa:                                     Sat Belcesti, Comuna Belcesti, judetul Iasi

Tel                                        0784 042 044

Fax:                                       0232.733.018

E-mail:                                     office@galbelcestifocuri.ro

Web:                                       www.galbelcestifocuri.ro

Program de lucru :              in fiecare in lucratoare intre orele 9,00-17,00.       

 

 

 

 

 

-->