Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Proiect finalizat - beneficiar: Comuna Belcesti

Denumire proiect: Amenajare drumuri de acces la exloatatii agricole din comuna Belcesti

Locul de implementare al proiectului: Regiunea Nord-Est, judetul Iasi, comuna Belcesti, sat Belcesti

Obiectivul proiectului: Construirea infrastructurii agricole: drum agricol de exploatatie situate în fondul funciar agricol. 

Scurta descriere a proiectului: Investitia ce s-a realizat prin proiectul ''Amenajare drumuri de acces la exloatatii agricole din comuna Belcesti'', s-a concretivat prin pietruirea tronsonului de drum DE366 ce incepe de la intersectia cu drumul judetean DJ 281 si este cuprins intre kilometri 0+000-0+700 si se desfasoara pe teritoriul administrativ al comunei Belcesti.

 

 

Prin pietruirea tronsonului de drum de exploatatie agricola, L=700 metri a crescut standardul de viata a 11437 locuitori din comuna Belcesti si se va asigura un trafic rutier in conditii crescute de siguranta si confort, facandu-se legatura cu drumul judetean DJ 281.

Valoare totala nerambursabila: 50.000,00 Euro fara TVA