Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Proiect finalizat - beneficiar: Comuna Scobinti

Denumire proiect: Modernizare drum local din satul Zagovia intre intersectia  cu DC 145 si intrarea la Scoala Generala

Locul de implementare al proiectului: Regiunea Nord-Est, judetul Iasi, comuna Scobinti, sat Zagovia

Obiectivul proiectului: Imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia comunei Scobinti in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

 

 

 

 

 

 

Scurta descriere a proiectului: Prin implementarea proiectului s-a realizat:

  • modernizarea drumului local ce incepe din dc 145 (conventional km 0+000) ce strabate satul Zagavia pana la cladirea scolii generale din Zagavia, ce are o lungime de 960 m.
  • drum cu doua benzi de circulatie cu carosabil prevazut cu covor astfaltic cu latimea de 5,5 m si doua acostamente de 0,75 m. Viteza de proiectare este de 20-40 km/h, conform ordinului mt nr. 45/1998.

 

Valoare totala nerambursabila: 126.816,41 Euro fara TVA