Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Evenimente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    În data de 25 februarie 2019, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociaților GAL Belcești-Focuri, unde s-au luat decizii importante privind Modificări ale Strategiei de Dezvoltare Locală, înlocuirea unor membri și cuantumul cotizațiilor pentru anii 2019-2020.

           

 

 

  Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri a colaborat cu Asociația Tinerilor Comunei Bălțați (partener al agenției Društvo Kopito din Murska Sobota, Slovenia) pentru selectarea unui grup de tineri, ce au fost trimiși în perioada 25 august - 3 septembrie 2018, la proiectul "Be active", finanțat prin Erasmus+.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

”Vrei să-ți petreci timpul liber într-un mod cât mai productiv? Vrei să călătorești, să înveți limbi străine, să dobândești noi abilități, să explorezi noi culturi și să-ți faci noi prieteni în timpul vacanței? Dacă răspunsul este da, Erasmus+ este oportunitatea ta!

   Erasmus+ este un program al Uniunii Europene care sprijină educația, trainingurile, tineretul și sportul în Europa. Proiectul de youth exchange - "Be active" - este doar unul dintre numeroasele proiecte disponibile în cadrul programului Erasmus+. Scopul acestui proiect este de a determina tinerii să conștientizeze importanța unei vieți active și sănătoase prin practicarea sporturilor și printr-o alimentație adecvată.

   Proiectul "Be active" a fost organizat de către agenția Društvo Kopito din Murska Sobota, Slovenia. La acest schimb au luat parte tineri din 5 țări (Slovenia, Italia, Spania, România și Ungaria). Participanții au avut șansa de a experimenta stilul de viață sloven locuind împreună în pitorescul Castel Rakican din preajma orașului Murska Sobota, gustând mâncărurile tradiționale slovene și vizitând împrejurimile. În decursul celor zece zile de activități distractive și de ateliere de creație, tinerii au lucrat împreună organizați in echipe mixte, au schimbat puncte de vedere și idei unii cu alții și s-au distrat pe cinste. Activitățile au inclus prezentări cu diverse tematici, discuții privind obiceiurile alimentare și stilul de viață sănătos, încercarea de noi sporturi, turul orașului, jocuri sportive și jocuri de încredere. Nu a durat mult până când gheața s-a spart și participanții au început să se cunoască între ei iar până la sfârșitul programului au construit prietenii frumoase. La finalul schimbului, tinerii s-au întors în țările lor cu o mai bună cunoaștere a limbilor străine, cu mai mulți prieteni, cu abilități interpersonale mai bine dezvoltate, cu noi perspective, cu o conștiință de sine crescută și cu o mai mare încredere în propria persoană.

   De asemenea, aceasta nu este doar o ocazie de a-ți îmbunătăți abilitățile și stilul de viață, este o șansă uriașă de a te cunoaște mai bine și de a-ți împinge limitele. Și, un mare plus, acest proiect este susținut financiar de Uniunea Europeană. Hrana, cazarea și activitățile sunt asigurate in totalitate, precum și costurile călătoriei până la valoarea pragului maxim, care este suficient de generos.

    Deci oameni, dacă doriți să călătoriți și să vă distrați, să învățați și să vă cunoașteți mai bine, să vă îmbunătățiți considerabil viața și pe voi înșivă, veniți la proiectele Erasmus+!”

Ana Raluca Roşu – lider de grup România

 
 
  
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
  ”Do you want to spend your free time more productively? Do you want to travel, learn foreign languages, gain new skills, explore cultures and make new friends during your holiday? If so, Erasmus+ is just the right opportunity for you! 
     Erasmus+ is an European Union’s program that supports education, trainings, youth and sports in Europe. The ‘Be active’ youth exchange is just one of the numerous projects available in the Erasmus+ program. The aim of this project is to make the youngsters more aware about the importance of having an active and healthy life by doing sports and eating healthy foods. 
   The ‘Be active’ project was organized by the Društvo Kopito agency in Murska Sobota, Slovenia. Youngsters from 5 countries (Slovenia, Italy, Spain, Romania and Hungary) took part at this exchange. The participants had the chance to experience a fully Slovenian lifestyle by cohabitating together into the beautiful mansions of the Rakican Castle near Murska Sobota, by eating the traditional Slovenian foods and visiting the beautiful surroundings. During the ten days of entertaining activities and creative workshops, the youngsters worked together through mixed organized teams, shared perspectives and ideas between each other and had lots of fun. The activities included presentations on different topics, discussions on eating habits and healthy lifestyle, trying new sports, visiting the surroundings, city run, sport games and trust games. The participants started to know each other in a very short time and by the end of the program they built nice friendships. After the exchange, the youngsters went back to their countries with a better knowledge of foreign languages, with more friends, with higher interpersonal skills, with new perspectives, with an increased self awareness and more self confident. 
   Also, this is not only an occasion to improve your skills and lifestyle, it is a huge opportunity to know yourself better and push your limits. And, a big plus, this project is financially supported by the European Union. The food, accommodation and activities are 100% covered, as well as the travel costs up to the threshold value that is very generous. 
    So, people, if you want to travel and have fun, to learn and know yourself better, to improve your life and yourself considerably, come to the Erasmus+ projects!”
 
Ana Raluca Roşu - group leader Romania

 

                                                                               ***

  

  În data de 24 august 2017, a avut loc evenimentul de animare, dedicat apelurilor de selecție a proiectelor, în care beneficiarii pot fi entități publice sau ONG-uri.

 Comunicat de presă - Informatorul Moldovei

   

  

   În perioada 26 septembrie 2017 - 2 octombrie 2017, echipa GAL B-F s-a deplasat în teritoriu, în fiecare comună membră GAL, pentru întâlnirile de animare, cu beneficiarii privați și ONG-uri.

  La întâlniri, au fost prezente în total 135 de persoane. În cadrul întâlnirilor, s-a discutat despre posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile, prin programul PNDR, măsurile ce pot fi accesate în cadrul GAL, conform Strategiei de Dezvoltare Locală, bugetul aferent fiecărei măsuri, precum și detalii specifice pentru depunerea proiectelor. 

1. Prezență întâlnire privati - Belcești

   

  

2. Prezență întâlnire privați - Coarnele Caprei

   

   

3. Prezență întâlnire privați - Focuri

   

  

4. Prezență întâlnire privați - Fântânele

   

  

5. Prezență întâlnire privați -  Erbiceni

  

   

6.Prezență întâlnire privați - Bălțați

  

  

7. Prezență întâlnire privați - Sirețel

   

 

8. Prezență întâlnire privați -  Scobinți

  

  

 

  În data de 12.10.2017, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, în colaborare cu Primaria Comunei Balțați și Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”, cu ocazia ”Zilei naționale a produselor agroalimentare românești” și a ”Zilei mondiale a femeii din mediul rural” au organizat acțiunea cu tema ”Implicarea femeilor în dezvoltarea comunitaților rurale și în promovarea produselor agroalimentare românești”

 

 * clip video preluat de pe pagina Facebook - Infinit Tv - partener media/eveniment.

-->