Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura M5.6A

20.03.2018

ERATĂ pentru modificarea Ghidului solicitantului privind criteriile de selecție, implicit a Cererii de finanțare și a Fișei de verificare a criteriilor de selecție pentru Măsura 5.6A – Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-agricol, Apelul de selecție nr. 1/2018, sesiunea nr. 1/2018, ce poate fi descărcată de aici.

Ghidul solicitantului versiunea 02 – M5.6A poate fi descărcat de aici

Cererea de finanțare versiunea 02 – M5.6A poate fi descărcată de aici

Fișa de verificare a criteriilor de selecție versiunea 02 – M5.6A poate fi descărcată de aici

Metodologie verificare criterii selecție - versiunea 02 - M5.6A.pdf

 

21.02.2018

Calendarul estimativ lansare sesiuni Nr. 266 din 19.02.2018

00 Ghid M5.6A Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-agricol

01 Cerere de finantare M5.6A GAL.xls

02 Anexa 2 Model Plan de Afaceri M5.6A.doc

03 Anexa 3 Model Contract de Finantare.doc

04 Fisa masurii M5.6A BF.pdf

05 Anexa 5 Angajament-beneficiar-privind-crearea-de-locuri-de-munca.doc

06.1 - Anexa 6.1 Declaratie incadrare în categoria de micro-intreprindere și întreprindere mica.doc

06.2 - Anexa 6 2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis.doc

06.3 - Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea în firme în dificultate.doc

06.4 -  Anexa 6.4 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M.02.doc

06.5 Anexa 6.5 Declaratie privind contributia la Obiectivele transversale.doc

06.6 Anexa 6.6 DECLARATIE raportare catre GAL a platilor efectuate de catre AFIR.doc

06.7 Anexa 6.7 Declarație privind eligibilitatea solicitantului.doc

07 Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile M5.6A.doc

08 Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.doc

09 Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat.pdf

10 Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice.pdf

11 Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate.pdf

12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale.doc

13 FIȘA VERIFICARE CONFORMITATE M5.6A BF.pdf

15 FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII M5.6A BF.pdf

16 METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII M5.6A BF.pdf

17 FISA EVALUARE CRITERII SELECTIE M5.6A.pdf

18 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTIE  M5.6A BF.pdf

19 FIȘA VERIFICARE TEREN M5.6A BF.pdf

20 METODOLOGIE VERIFICARE TEREN M5.6A BF.pdf