Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura M3.2B

 31.10.2017

Ghidul solicitantului - M3.2B.pdf

Anexa 1 Cerere finanțare M3.2B aferent 6.1 Național pentru GAL.xls 

Anexa 2- Fișa măsurii M3.2B a SDL versiunea 02 .pdf

Anexa 3 - Plan de Afaceri M3.2B.doc

Anexa 4 - Model Contract de finantare.doc

Anexa 5.1 - Metodologie Studiu potential agricol.doc

Anexa 5.2 - Potențial producție vegetală.xls

Anexa 5.3 - Potențial producție zootehnică.xls

Anexa 6.1 - Codul.bunelor practici agricole.doc

Anexa 6.2 - Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017.xls

Anexa 7 Areale Subprogramul Tematic Pomicol 6.1.xls

Anexa 8 - Lista Asociațiilor acreditate de ANZ.doc

Anexa 9 - Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ.doc

Anexa 10.1 - Lista UAT din zonele cu constrângeri semnificative.doc

Anexa 10.2 - Lista UAT din zonele cu constrângeri specifice.doc

Anexa 10.3 - Lista UAT din zonele normale.doc.

Anexa 11 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale.doc

Anexa 12 - Lista coeficientilor calcul productieâ standard vegetal zootehnie 2017.doc

Anexa 13 - Declaratie raportare către GAL de către AFIR.doc

Anexa 14 - Declarație privind eligibilitatea solicitantului.doc

Anexa 15 Procedura de evaluare si selecție.pdf

Anexa 16.10 FIȘĂ VERIFICARE CONFORMITATE M3.2B.doc

Anexa 16.2 METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE M3.2B.doc

Anexa 17.1 FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE M3.2BF.doc

Anexa 17.2 METODOLOGIE VERIFICARE ELIGIBILITATE  M3.2B.doc

Anexa 18.1 FISA EVALUARE CRITERII SELECTIE M3.2B.doc

Anexa 18.2 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTIE  M3.2B.doc.

Anexa 19.1 FIȘA VERIFICARE TEREN M3.2B.doc

Anexa 19.2 - METODOLOGIE VERIFICARE TEREN M3.2B.doc

Anexa 20 - Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă.doc


 23.10.2017

Calendar estimativ nr. 191 din 20.10.2017 de lansare proiecte pentru anul 2017

Fișa Măsurii M3.2B - versiunea 02 septembrie 2017

Ghid M3.2B -Reînnoirea generațiilor de agricultori.pdf