Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura M6.6B

08.01.2018

ERATĂ privind modificarea formularului Cererii de Finanțare pentru măsura M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază, Apelul de selecție nr. 1/2017, sesiunea nr. 1/2017.

ASOCIAŢIA  “GRUPUL  DE  ACŢIUNE  LOCALĂ  MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI”, s-a autosesizat cu privire la existența unor erori de funcționalitate a platformei în cadrul formularului Cererii de finanțare pentru care, s-a recurs la  modificarea formularului Cererii de Finanțare pentru măsura M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază, ce poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos:

Anexa 1.1 Cerere finantare M6.6B Comp. A vers. Ianuarie 2018.pdf  *

Erată modificare CF - M6_6B avizată CDRJ.pdf

 * Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare în format PDF, trebuie să folosiți ADOBE ACROBAT READER DC și să urmați pașii de mai jos: 

1.Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare
2.Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit AICI: http://get.adobe.com/ro/reader/
 

10.10.2017

01 Ghid M6.6B -Infrastructura fizică de bază

01_1 Anexa 1_1 Cerere finantare Comp A-M6.6B versiunea septembrie 2017 GAL BF.xls

01_2 Anexa 1_2 Cerere finantare Comp B-M6.6B versiunea septembrie 2017 GAL BF.xls

02 Anexa_2_Fisa_Masurii_M6.6B versiunea 02 a SDL.pdf

03 Anexa_3_Model_Studiul_de_Fezabilitate.doc

04 Anexa_4_Model_Memoriu_Justificativ.doc

05 Anexa_5_Recomandari_analiza_cost-beneficiu.doc

06 Anexa_6_Contract_Finantare aferent sM 7.2 Comp A.doc

07 Anexa_7_Contract_Finantare_aferent_sM 7.6 Comp B.doc

08 Anexa_8_Procedura de evaluare si selecție.pdf

09 Anexa_9_ Declaratie proiect depus in cadrul altei masuri PNDR.doc

10 Anexa_10_ Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor.doc

11 Anexa_11_Declaratie incadrare in HG 226.doc

12 Anexa_12_Model_Hotarare_Consiliu_Local_privind_implementare_proiect.doc

13 Anexa_13_Aviz_OAR_respectarea_arhitecturii_specifice_locale.doc

14 Anexa_14_Model_declaratie_introducere_in_circuitul_turistic.doc

15 Anexa_15_Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.doc

16 Anexa_16_DECLARATIE_raportare_catre_GAL_de_catre_AFIR.doc

17 Anexa_17_Declaratie_privind_contributia_la Obiectivele_transversale.doc

18 Anexa_18_Angajament-beneficiar-privind-crearea-de-locuri-de-munca.doc

19 Anexa_19_Declarație_privind_eligibilitatea_solicitantului.doc

20 Anexa_20_DECLARATIE_solicitant_ca_nu_a_primit_sprijin_comunitar_anterior.doc

21 Anexa_21_Declarație_transmitere_documente_semnare_contract_finantare.doc

22 Anexa_22_1 FISA_EVALUARE_CRITERII_SELECTIE_M6.6B.doc

23 Anexa_22_2 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTI_M6.6B_BF.doc

24 Anexa_23_1_FIȘA VERIFICARE CONFORMITATE_M6.6B_BF.doc

25 Anexa_23_2_METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE_M6.6B.doc

26 Anexa_24_1_FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE M6.6B B-F.doc

27 Anexa_24_2_METODOLOGIE VERIFICARE ELIGIBILITATE_M6.6B_BF.doc

28 Anexa_25_1_FIȘA VERIFICARE TEREN_M6.6B_BF.doc

29 Anexa_25_2_METODOLOGIE VERIFICARE TEREN_M6.6B_BF.doc

31 Anexa_27_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr_3_BF.xls

32 Anexa_28_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-TeritoriuBF.xls

 04.10.2017

1. Ghid M6.6B -Infrastructura fizică de bază

2. Fisa măsurii M6.6B - versiunea 02 septembrie 2017