Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Prezentare GAL

 

  Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri este înfiinţată la baza OUG 26/2000 şi a luat fiinţă în anul 2012. Membrii fondatori, în număr de 37, sunt reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Locale, parteneri din mediul privat şi societatea civilă.   Teritoriul Grupului de Acţiune Locală - Microregiunea Belceşti-Focuri se întinde pe raza judeţului Iaşi, cuprinzând comunele din partea central nordică a judeţului Iaşi . 

 Din punct de vedere administrativ, Grupul de Acţiune Locală - Microregiunea Belceşti-Focuri cuprinde 8 unităti administrativ – teritoriale, având în componenţă un număr de 33 localităţi. Componenta GAL se prezintă astfel:   Comuna Bălțați, Comuna Belcești, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, Comuna Fântânele, Comuna Focuri, Comuna Scobinți, Comuna Sirețel.    


 Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea economică și socială la nivel regional și subregional, în baza unor acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman si instituțional, cooperarea cu alte microregiuni, reprezentarea unitară a intereselor legitime ale Asociației în raport cu administrațiile de la diferite niveluri, cu organismele guvernamentale centrale sau decentralizate, cu organele de justiție, cu organismele naționale sau europene cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice, care activează în domeniul dezvoltării rurale și urbane, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL-ului.          

 

Consiliu director:

    Aștefanei Vasile – Președinte

    Hrițcu Gheorghe – Vicepreședinte

    Burlacu Cătălin - Secretar

    Grigoraș Constantin – Membru

    Macovei Vasile – Membru      

 

 În data de 25 noiembrie 2016 s-a semnat Contractul de Finanțare cu nr. C19400185011612411122 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România, între Agenția de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”. Valoarea totală maximă a  contractului este de 263.638,37 Euro. Durata de implementare a  Contractului de Finanțare este de 37 de luni.