Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Prezentare GAL

 Asociaţia „Grupul De Acţiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri” este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Ordonanţei Guvernului nr 26/2000 cu modificările si completările ulterioare, din persoane juridice prin reprezentanţi desemnaţi si persoane fizice .

Asociaţia „Grupul De Acţiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri” s-a înfiinţat pe baza liberului consimţământ al membrilor săi Actului Adițional nr 1 la Actul Constitutiv.