Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Proiect finalizat - beneficiar: Asociatia Tinerilor Comunei Baltati

Denumire proiect: Achizitie costume populare si sistem sonorizare in vederea desfasurarii spectacolelor culturale organizate de Asociatia Tinerilor Comunei Baltati

Locul de implementare al proiectului: Regiunea Nord-Est, judetul Iasi, comuna Baltati, sat Madarjesti

Obiectivul proiectului: Promovarea dezvoltarii sociale si cultural-economice a comunei Baltati, in perspectiva dezvoltarii potentialului uman in cadrul social-economic European.

 

 

 

Scurta descriere a proiectului: Solicitantul este Asociatia Tinerilor Comunei Baltati, organizatie non-guvernamentala, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, bazata pe promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept, ale cetateniei europene, multiculturalitatii si multilingvismului, care s-a constituit si functioneaza in conformitate cu Ordonanta nr. 26 din 30 ianuarie 2000.

Activitatile pentru care asociatia a depus acest proiect sunt cele de:

  • Organizarea şi susţinerea unor activităţi culturale, educative şi sportive, tabere, excursii, seri culturale, mese rotunde şi simpozioane, cu scopul promovării şi conservării tradiţiilor locale;
  • Crearea unui climat educaţional, cultural, social, artistic, sportiv, favorabil dezvoltării multidimensionale a tinerilor peste 18 ani proveniţi din centrele de plasament şi nu numai; (activitati care se regasesc in Statutul si Actul constitutiv al acesteia).

Reprezentantul legal de proiect este domnul Michere Vlad-Constantin, care este si presedintele asociatiei. Prin acest proiect s-a dotat asociatia cu un numar de 24 de costume populare traditionale si cu un sistem de sonorizare, pentru buna desfasurare a spectacolelor culturale de joc si cantec popular, organizate de catre Asociatie. 

Valoare totala nerambursabila: 11.855,00 Euro fara TVA