Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

ASOCIAȚIA ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BELCEȘTI-FOCURI”

BINE AȚI VENIT!


Noutati

Evenimente

Evenimente

                  În data de 24 august 2017, a avut loc evenimentul de animare, dedicat apelurilor de selecție a proiectelor, în care beneficiarii pot fi entități publice sau ONG-uri.  Comunicat de presă - Informatorul Moldovei          (...)

Mai mult >

Măsura M6.6B

08.01.2018 ERATĂ privind modificarea formularului Cererii de Finanțare pentru măsura M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază, Apelul de selecție nr. 1/2017, sesiunea nr. 1/2017. ASOCIAŢIA  “GRUPUL  DE  ACŢIUNE  LOCALĂ  MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI”, s-a autosesizat (...)

Mai mult >

Măsura M3.2B

 31.10.2017 Ghidul solicitantului - M3.2B.pdf Anexa 1 Cerere finanțare M3.2B aferent 6.1 Național pentru GAL.xls  Anexa 2- Fișa măsurii M3.2B a SDL versiunea 02 .pdf Anexa 3 - Plan de Afaceri M3.2B.doc Anexa 4 - Model Contract de finantare.doc Anexa 5.1 - Metodologie Studiu potential agricol.doc Anexa (...)

Mai mult >

Măsura M5.6A

20.03.2018 ERATĂ pentru modificarea Ghidului solicitantului privind criteriile de selecție, implicit a Cererii de finanțare și a Fișei de verificare a criteriilor de selecție pentru Măsura 5.6A – Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-agricol, Apelul de selecție nr. 1/2018, sesiunea (...)

Mai mult >

Proceduri

Procedura de evaluare si selecție.pdf Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare.pdf

Mai mult >