Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

ASOCIAȚIA ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BELCEȘTI-FOCURI”

BINE AȚI VENIT!


Noutati

Evenimente

Evenimente

                      În data de 25 februarie 2019, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociaților GAL Belcești-Focuri, unde s-au luat decizii importante privind Modificări ale Strategiei de Dezvoltare Locală, înlocuirea unor membri și cuantumul cotizațiilor pentru (...)

Mai mult >

Program achiziții 2017 - 2019

Program achiziții 2017 - 2019

 Vizualizează/Descarcă aici: 1.PROGRAM DE ACHIZIȚII MULTIANUAL.pdf 2.PLAN ACHIZIȚII 2017 REV 2.pdf

Mai mult >

Evaluare Strategie de Dezvoltare 2014 - 2020

Raport de evaluare a implementării SDL a Asociației ”Grupul de acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri” pentru perioada 25.11.2016-01.10.2018.

Mai mult >

Măsura M8.6B

 M8.6B - Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități Fișa măsurii M 8.6B.pdf

Mai mult >

Măsura M7.6B

 M7.6B - Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 25.01.2019 Ghidul solicitantului pentru Masura 7.6B.pdf  01 Anexa 1 Cerere de finantare 7.6B.xls 02 Fisa masurii M7.6B aprobata 16.01.2019.pdf 03 Anexa 3 Model Studiul de Fezabilitate.pdf 04 Anexa 4 Model Memoriu Justificativ.pdf 05 Anexa 5 Recomandari analiza cost-beneficiu.pdf 06 (...)

Mai mult >

Măsura M6.6B

M6.6B - Investiții în infrastructura fizică de bază 25.10.2018 APEL DE SELECȚIE NR. 3/2018 PENTRU:  - MĂSURA M6.6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ 01 Ghid M6.6B -Infrastructura fizica de baza.doc 01.1 Anexa 1.1 Cerere finantare M6.6B Comp A vers august 2018.pdf 01.2 Anexa 1.2 Cerere finantare Comp B-M6.6B (...)

Mai mult >

Măsura M5.6A

M5.6A - Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul non-agricol   06.08.2018 00 Ghid M5.6A-  Nonagricol VERS  August 2018 01 Anexa 1 Cerere de finantare VERS 03 M5.6A GAL 01 Anexa 1 Cerere de finantare M5.6A Vers_ August 2018 02 Anexa 2 Model Plan de Afaceri M5.6A 03 (...)

Mai mult >