Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

PROIECTE FINALIZATE SDL 2014-2020

 

În cadrul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri, pentru toate cele 7 măsuri, au fost contractate 24 proiecte în valoare totală de 1.601.033,91 euro, reprezentând 99,96% din alocarea totală a strategiei.

Din cele 24 proiecte finanțate, până în prezent au fost finalizate 4 proiecte pentru care s-a atașat Anexa 4 Prezentarea proiectului: 

 1. M1.1C – Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în domeniul agricol

1.1. Beneficiar – UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION

IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI

Titlul proiectului - „SERVICII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMPETENȚELOR ȘI CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIUL AGRICOL PE TERITORIUL GAL MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

2. M2.2A – SUSȚINEREA FERMELOR MICI CU SCOPUL ORIENTĂRII CĂTRE PIAȚĂ

1.1. Beneficiar – P.F.A. MORUZI PETRU

Titlul proiectului – „ORIENTAREA CĂTRE PIAȚĂ A FERMEI PFA MORUZI PETRU DIN COMUNA SCOBINȚI, SAT STICLĂRIA, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

1.2. Beneficiar – P.F.A. MUNTEANU GINA-ROXANA

Titlul proiectului – „SUSŢINEREA FERMEI MICI MUNTEANU GINA-ROXANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului 

 

1.3. Beneficiar – MARCHIDAN COSTICĂ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

Titlul proiectului – „SUSȚINEREA FERMEI MICI MARCHIDAN COSTICĂ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

1.4. Beneficiar – CIOBANU V. CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNCETAT

Titlul proiectului – „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DEȚINUTE DE CĂTRE CIOBANU CAMELIA PFA”

 

1.5. Beneficiar – CREȚU D. RADU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Titlul proiectului – „SUSȚINEREA FERMEI CREȚU D. RADU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CU SCOPUL ORIENTĂRII CĂTRE PIAȚĂ”

 Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

3. M3.2B – REÎNNOIREA GENERAȚIILOR DE AGRICULTORI

3.1. Beneficiar – I.I. BĂLUȘI CONSTANTIN

Titlul proiectului – „DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE A I.I. BĂLUȘI CONSTANTIN, COMUNA FÂNTÂNELE, SAT FÂNTÂNELE, JUDEȚUL IAȘI

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

3.2.  Beneficiar – I.I. CIORNEI CONSTANTIN

Titlul proiectului - “SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TANARULUI FERMIER CIORNEI CONSTANTIN I.I. DIN COMUNA ERBICENI”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

3.3.  BeneficiarPĂVĂLUC ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Titlul proiectului - “DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE A Î.I. PĂVĂLUC ANA-MARIA, COMUNA FÂNTÂNELE, SAT FÂNTÂNELE, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

5. M5.6A – DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE PRIN SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL NON-AGRICOL

 

5.1. Beneficiar – S.C. FLASH PHOTO S.R.L.

Titlul proiectului – “ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI FOTOGRAFICE ÎN CADRUL FLASH PHOTO SRL ÎN SAT ARAMĂ, COM. COARNELE CAPREI, JUD. IAȘI”

 Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

5.2.  Beneficiar – S.C. PROFLY PARAGLIDING S.R.L.

Titlul proiectului – “ UN ALTFEL DE SPORT, ZBOR ŞI DIVERTISMENT”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

5.3. Beneficiar – S.C. ZCG POWER INVESTEMENT S.R.L

Titlul proiectului – “ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI DE CONSTRUCȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ZCG POWER INVESTEMENT SRL”

 

5.4.  Beneficiar – S.C. ROALEPRINT  S.R.L. 

Titlul proiectului – “INVESTIȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ROALEPRINT SRL”

  

5.5.  Beneficiar – S.C. PRISECARU CATERING  S.R.L.

Titlul proiectului – INVESTIȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ”PRISECARU CATERING SRL”

 

6. M6.6B – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ

6.1.  Beneficiar – COMUNA FOCURI

Titlul proiectului – „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA FOCURI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

6.2. Beneficiar – COMUNA BELCEȘTI - REZILIAT

Titlul proiectului – „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA FOCURI, JUDEȚUL IAȘI”

 

6.3. Beneficiar – COMUNA SCOBINȚI

Titlul proiectului – „MODERNIZARE DRUMURI ÎN SATUL BĂDENI DC 151 ȘI DS 188, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

6.4. Beneficiar – COMUNA COARNELE CAPREI

Titlul proiectului – „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI DIN COMUNA COARNELE CAPREI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului 

 

6.5. Beneficiar – COMUNA ERBICENI

Titlul proiectului – „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 814, COMUNA ERBICENI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului 

 

6.6. Beneficiar – COMUNA FÂNTÂNELE

Titlul proiectului – „AMENAJAREA ALEILOR PIETONALE ŞI REFACEREA SISTEMULUI CENTRALIZAT  DE EVACUARE A APEI PLUVIALE ÎN LOCALITATEA FÂNTÂNELE, COMUNA FÂNTÂNELE, JUDEŢUL IAŞI”

 

6.7. Beneficiar – COMUNA BALTATI

Titlul proiectului – „ÎNFRUMUSEȚARE CENTRU CIVIC ÎN COMUNA BĂLȚAȚI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

6.8 Beneficiar - COMUNA SIREȚEL

Titlul proiectului - „ACHIZIȚIONARE MIJLOC DE TRANSPORT SPECIALIZAT PENTRU SERVICIILE PUBLICE DIN COMUNA SIREȚEL, JUDEȚUL IAȘI”

 

6.9 Beneficiar - COMUNA BELCEȘTI

Titlul proiectului - „ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ÎN COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”

 

7. M7.6B – INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

7.1. BeneficiarCOMUNA SCOBINȚI

Titlul proiectului – „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ÎN SATUL SCOBINȚI, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI

 

8. M8.6B – DEZVOLTAREA TERITORIILOR CU POPULAȚII CONSTITUITE PREPONDERENT DE MINORITĂȚI

 8.1. Beneficiar – ASOCIAȚIA COMUNITATEA RUȘILOR – LIPOVENI DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului – „DOTAREA CENTRULUI CULTURAL AL COMUNITĂȚII RUȘILOR – LIPOVENI DIN ROMÂNIA, SUCURSALA FOCURI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

-->