Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura M7.6B

 M7.6B - Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

19.04.2019

Calendar estimativ lansare sesiuni nr. 483 din 25.03.2019.pdf  

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR. 1/2019 PENTRU:

Masura M7.6B – Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

Perioada de depunere proiecte: 12.02.2019 - 15.05.2019

Prelungire Apel 1/2019 M7.6B avizat CDRJ.pdf  

Prelungire Apel 1 /2019 Simplificat M7.6B.pdf

Prelungire Apel 1/2019 Detaliat M7.6B.pdf

 

27.03.2019  

Calendar estimativ lansare sesiuni nr. 483 din 25.03.2019.pdf  

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR. 1/2019 PENTRU:

Masura M7.6B – Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

Perioada de depunere proiecte: 12.02.2019 - 22.04.2019

Prelungire Apel 1/2019 M7.6B avizat CDRJ.pdf  

Prelungire Apel 1 /2019 Simplificat M7.6B.pdf

Prelungire Apel 1/2019 Detaliat M7.6B.pdf

 

25.01.2019

Ghidul solicitantului pentru Masura 7.6B.pdf

 01 Anexa 1 Cerere de finantare 7.6B.xls

02 Fisa masurii M7.6B aprobata 16.01.2019.pdf

03 Anexa 3 Model Studiul de Fezabilitate.pdf

04 Anexa 4 Model Memoriu Justificativ.pdf

05 Anexa 5 Recomandari analiza cost-beneficiu.pdf

06 Anexa 6 Model Contract de Finantare.pdf

07 Anexa 7  Declaratie proiect depus in cadrul altei masuri PNDR.doc

08 Anexa 8 Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect.doc

09 Anexa 9 DECLARATIE raportare GAL a platilor de catre AFIR.doc

10 Anexa 10 Declaratie privind contributia la Obiectivele transversale.doc

11 Anexa 11 DECLARATIE solicitant ca nu a primit sprijin comunitar anterior.doc

11.1 Anexa 11.1 Raport utilizare programe de finanţare nerambursabilă.doc

12 Anexa 12 Angajament-beneficiar-privind-crearea-de-locuri-de-munca.doc

13 Anexa 13 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale.pdf

14 Anexa 14 Lista-UAT-urilor-valori-IDUL-Teritoriu GAL B-F.xls

15 Anexa 15 Nomenclator servicii sociale HG867-2015.pdf

16 Anexa 16 Rezultatului final recensământ populaţiei anul 2011 Tabelul nr. 3.xls

17 FIȘA VERIFICARE CONFORMITATE M7.6B.doc

17.1 METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE M7.6B.doc

18 FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE M7.6B.doc

18.1 METODOLOGIE VERIFICARE ELIGIBILITATE M7.6B.pdf

19 FISA EVALUARE CRITERII SELECTIE M7.6B.doc 

19.1 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTIE M7.6B.pdf

20 FIȘA VERIFICARE TEREN M7.6B.doc

21 Procedura evaluare si selecție GAL versiunea 02.pdf

22 Anexa 22 Adresa privind prelucrarea datelor cu caracter personal.doc

23 E1.2L FISA DE VALUARE GENERALA A PROIECTULUI (AFIR).doc

 

-->