Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura M5.6A

M5.6A - Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul non-agricol

 

06.08.2018

00 Ghid M5.6A-  Nonagricol VERS  August 2018

01 Anexa 1 Cerere de finantare VERS 03 M5.6A GAL

01 Anexa 1 Cerere de finantare M5.6A Vers_ August 2018

02 Anexa 2 Model Plan de Afaceri M5.6A

03 Anexa 3 Model Contract de Finantare

04 Fisa masurii M5.6A a SDL

05 Anexa 5 Angajament-beneficiar-privind-crearea-de-locuri-de-munca

06.1-Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

06.2 Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

06.3-Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

06.4 A nexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M.02

06.5 Anexa 6.5 Declaratie privind contributia la Obiectivele transversale

06.6 Anexa 6.6 DECLARATIE raportare catre GAL a platilor efectuate de catre AFIR

06.7 Anexa 6.7 Declarație privind eligibilitatea solicitantului

07 Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile M5.6A

08 Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

09 Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

10 Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

11 Anexa 11.Lista.ariilor naturale protejate

12 Anexa 12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale

13 Anexa 13 Adresa privind prelucrarea datelor cu caracter personal

14 FIȘA VERIFICARE CONFORMITATE M5.6A

14 METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE M5.6A

15 FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII M5.6A

15 METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII M5.6A

16 FISA EVALUARE CRITERII SELECTIE M5.6A

17 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTIE M5.6A

18 FIȘA VERIFICARE TEREN M5.6A

18 METODOLOGIE VERIFICARE TEREN M5.6A

19 Procedura de evaluare si selecție GAL B-F

 

13.07.2018

ERATĂ privind corectarea unei erori materiale din cadrul Cererii de finanțare pentru Măsura 5.6A – Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-agricol, Apelul de selecție nr. 1/2018, sesiunea nr. 1/2018, ce poate fi descărcată de aici.

Cerere de Finanțare VERSIUNEA 03 - Măsura 5.6A  GAL Microregiunea Belcești-Focuri, poate fi descărcată de aici

 

20.03.2018

ERATĂ pentru modificarea Ghidului solicitantului privind criteriile de selecție, implicit a Cererii de finanțare și a Fișei de verificare a criteriilor de selecție pentru Măsura 5.6A – Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-agricol, Apelul de selecție nr. 1/2018, sesiunea nr. 1/2018, ce poate fi descărcată de aici.

Ghidul solicitantului versiunea 02 – M5.6A poate fi descărcat de aici

Cererea de finanțare versiunea 02 – M5.6A poate fi descărcată de aici

Fișa de verificare a criteriilor de selecție versiunea 02 – M5.6A poate fi descărcată de aici

Metodologie verificare criterii selecție - versiunea 02 - M5.6A.pdf

 

21.02.2018

Calendarul estimativ lansare sesiuni Nr. 266 din 19.02.2018

00 Ghid M5.6A Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-agricol

01 Cerere de finantare M5.6A GAL.xls

02 Anexa 2 Model Plan de Afaceri M5.6A.doc

03 Anexa 3 Model Contract de Finantare.doc

04 Fisa masurii M5.6A BF.pdf

05 Anexa 5 Angajament-beneficiar-privind-crearea-de-locuri-de-munca.doc

06.1 - Anexa 6.1 Declaratie incadrare în categoria de micro-intreprindere și întreprindere mica.doc

06.2 - Anexa 6 2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis.doc

06.3 - Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea în firme în dificultate.doc

06.4 -  Anexa 6.4 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M.02.doc

06.5 Anexa 6.5 Declaratie privind contributia la Obiectivele transversale.doc

06.6 Anexa 6.6 DECLARATIE raportare catre GAL a platilor efectuate de catre AFIR.doc

06.7 Anexa 6.7 Declarație privind eligibilitatea solicitantului.doc

07 Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile M5.6A.doc

08 Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.doc

09 Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat.pdf

10 Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice.pdf

11 Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate.pdf

12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale.doc

13 FIȘA VERIFICARE CONFORMITATE M5.6A BF.pdf

15 FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII M5.6A BF.pdf

16 METODOLOGIA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII M5.6A BF.pdf

17 FISA EVALUARE CRITERII SELECTIE M5.6A.pdf

18 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTIE  M5.6A BF.pdf

19 FIȘA VERIFICARE TEREN M5.6A BF.pdf

20 METODOLOGIE VERIFICARE TEREN M5.6A BF.pdf