Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

Se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

      a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 
 
      b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 
      c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 
      d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
 
 
Pentru mai multe informatii click AICI
-->