Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Prezentare GAL

  Asociaţia „Grupul De Acţiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2012. Membrii fondatori, în număr de 37, sunt reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Locale, parteneri din mediul privat şi societatea civilă. 

  Asociaţia „Grupul De Acţiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri” s-a înfiinţat pe baza liberului consimţământ al membrilor săi conform Actelor Adiționale nr. 1 și nr. 2 la Actul Constitutiv și Statut.

  Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea economică și socială la nivel regional și subregional, în baza unor acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman si instituțional, cooperarea cu alte microregiuni, reprezentarea unitară a intereselor legitime ale Asociației în raport cu administrațiile de la diferite niveluri, cu organismele guvernamentale centrale sau decentralizate, cu organele de justiție, cu organismele naționale sau europene cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice, care activează în domeniul dezvoltării rurale și urbane, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL-ului.          

 

Consiliu director:

    Aștefanei Vasile – Președinte

    Hrițcu Gheorghe – Vicepreședinte

    Burlacu Cătălin - Secretar

    Moisuc Daniel-Costel – Membru

    Ciornei Constantin – Membru      

 

  În data de 25 noiembrie 2016 s-a semnat Contractul de Finanțare cu nr. C19400185011612411122 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală România, între Agenția de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”. Valoarea totală maximă a  contractului este de 263.638,37 Euro. Durata de implementare a  Contractului de Finanțare este de 37 de luni.