Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Teritoriul GAL

 Teritoriul Grupului de Acţiune Locală - Microregiunea Belceşti-Focuri se întinde pe raza judeţului Iaşi, cuprinzând comunele din partea central nordică a judeţului Iaşi . 

 Din punct de vedere administrativ, Grupul de Acţiune Locală - Microregiunea Belceşti-Focuri cuprinde 8 unităti administrativ – teritoriale, având în componenţă un număr de 33 localităţi. Componenta GAL se prezintă astfel:   Comuna Bălțați, Comuna Belcești, Comuna Coarnele Caprei, Comuna Erbiceni, Comuna Fântânele, Comuna Focuri, Comuna Scobinți, Comuna Sirețel.