Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura M6.6B

M6.6B - Investiții în infrastructura fizică de bază

31.05.2024

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2024

 

Perioada de depunere proiecte: 12.06.2024 – 12.07.2024

Apel 1/2024, Simplificat - M6.6B.pdf

Apel 1/2024, Detaliat - M6.6B.pdf

Apel 1/2024 simplificat, M6.6B, avizat CDRJ

Apel 1/2024 detaliat, M6.6B, avizat CDRJ

Calendar estimativ lansare apeluri, anul 2024, nr. 52 din 27.05.2024 - Fonduri FEADR, avizat CDRJ

Ghid și anexe Apel 1/2024 pentru măsura 6.6B (arhiva RAR)

 

17.01.2022

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2022

Perioada de depunere proiecte: 27.01.2022 - 28.02.2022

Calendar estimativ lansare sesiuni, nr. 07 din 07.01.2022

Ghid si anexe Apel 1 pe 2022 M6.6B (arhiva RAR)

 

25.10.2018

APEL DE SELECȚIE NR. 3/2018 PENTRU:

 - MĂSURA M6.6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ

01 Ghid M6.6B -Infrastructura fizica de baza.doc

01.1 Anexa 1.1 Cerere finantare M6.6B Comp A vers august 2018.pdf

01.2 Anexa 1.2 Cerere finantare Comp B-M6.6B vers septembrie 2017 GAL BF.xls

02 Anexa 2 Fisa Masurii M6.6B versiunea 02 a SDL.doc

03 Anexa 3 Model Studiul de Fezabilitate.doc

04 Anexa 4 Model Memoriu Justificativ.doc

05 Anexa 5 Recomandari analiza cost-beneficiu.doc

06 Anexa 6 Contract Finantare aferent sM 7.2 Comp A.doc

07 Anexa 7 Contract Finantare aferent sM 7.6 Comp B.doc

08 Anexa 8 Procedura de evaluare si selecție GAL B-F.doc

09 Anexa 9 Declaratie proiect depus in cadrul altei masuri PNDR.doc

10 Anexa 10 Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor.doc

11 Anexa 11 Declaratie incadrare in HG 226.doc

12 Anexa 12 Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect.doc

13 Anexa 13 Aviz OAR respectarea arhitecturii specifice locale.doc

14 Anexa 14 Model declaratie introducere in circuitul turistic.doc

15 Anexa 15 Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.doc

16 Anexa 16 DECLARATIE raportare catre GAL de catre AFIR.doc

17 Anexa 17 Declaratie privind contributia la Obiectivele transversale.doc

18 Anexa 18 Angajament-beneficiar-privind-crearea-de-locuri-de-munca.doc

19 Anexa 19 Declarație privind eligibilitatea solicitantului.doc

20 Anexa 20 DECLARATIE solicitant ca nu a primit sprijin comunitar anterior.doc

21 Anexa 21 Declarație transmitere documente semnare contract finantare.doc

22 Anexa 22.1 FISA EVALUARE CRITERII SELECTIE M6_6B.doc

23 Anexa 22.2 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTIE M6.6B BF.doc

24 Anexa 23.1 FIȘA VERIFICARE CONFORMITATE M6.6B BF.doc

25 Anexa 23_2 METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE M6_6B.doc

26 Anexa 24_1 FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE M6.6B BF.doc

27 Anexa 24.2 METODOLOGIE VERIFICARE ELIGIBILITATE M6.6B BF.doc

28 Anexa 25.1 FIȘA VERIFICARE TEREN M6.6B BF.doc

29 Anexa 25.2 METODOLOGIE VERIFICARE TEREN M6.6B BF.doc

30 Anexa 26 Fisa solicitare informatii suplimentare.doc

31 Anexa 27 Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr. 3.xls

32 Anexa 28 Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-TeritoriuBF.xls

 

 31.08.2018

Calendar estimativ lansare sesiuni nr. 367 din 30 august 2018.pdf

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR. 2/2018 PÂNĂ LA DATA DE 21.09.2018.

 

06.08.2018

APEL DE SELECȚIE NR. 2/2018 PENTRU:

 - MĂSURA M6.6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ

01 Ghid M6.6B -Infrastructura fizica de baza.doc

01.1 Anexa 1.1 Cerere finantare M6.6B Comp A vers august 2018.pdf

01.2 Anexa 1.2 Cerere finantare Comp B-M6.6B vers septembrie 2017 GAL BF.xls

02 Anexa 2 Fisa Masurii M6.6B versiunea 02 a SDL.doc

03 Anexa 3 Model Studiul de Fezabilitate.doc

04 Anexa 4 Model Memoriu Justificativ.doc

05 Anexa 5 Recomandari analiza cost-beneficiu.doc

06 Anexa 6 Contract Finantare aferent sM 7.2 Comp A.doc

07 Anexa 7 Contract Finantare aferent sM 7.6 Comp B.doc

08 Anexa 8 Procedura de evaluare si selecție GAL B-F.doc

09 Anexa 9 Declaratie proiect depus in cadrul altei masuri PNDR.doc

10 Anexa 10 Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor.doc

11 Anexa 11 Declaratie incadrare in HG 226.doc

12 Anexa 12 Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect.doc

13 Anexa 13 Aviz OAR respectarea arhitecturii specifice locale.doc

14 Anexa 14 Model declaratie introducere in circuitul turistic.doc

15 Anexa 15 Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.doc

16 Anexa 16 DECLARATIE raportare catre GAL de catre AFIR.doc

17 Anexa 17 Declaratie privind contributia la Obiectivele transversale.doc

18 Anexa 18 Angajament-beneficiar-privind-crearea-de-locuri-de-munca.doc

19 Anexa 19 Declarație privind eligibilitatea solicitantului.doc

20 Anexa 20 DECLARATIE solicitant ca nu a primit sprijin comunitar anterior.doc

21 Anexa 21 Declarație transmitere documente semnare contract finantare.doc

22 Anexa 22.1 FISA EVALUARE CRITERII SELECTIE M6_6B.doc

23 Anexa 22.2 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTIE M6.6B BF.doc

24 Anexa 23.1 FIȘA VERIFICARE CONFORMITATE M6.6B BF.doc

25 Anexa 23_2 METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE M6_6B.doc

26 Anexa 24_1 FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE M6.6B BF.doc

27 Anexa 24.2 METODOLOGIE VERIFICARE ELIGIBILITATE M6.6B BF.doc

28 Anexa 25.1 FIȘA VERIFICARE TEREN M6.6B BF.doc

29 Anexa 25.2 METODOLOGIE VERIFICARE TEREN M6.6B BF.doc

30 Anexa 26 Fisa solicitare informatii suplimentare.doc

31 Anexa 27 Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr. 3.xls

32 Anexa 28 Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-TeritoriuBF.xls

 

08.01.2018

ERATĂ privind modificarea formularului Cererii de Finanțare pentru măsura M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază, Apelul de selecție nr. 1/2017, sesiunea nr. 1/2017.

ASOCIAŢIA  “GRUPUL  DE  ACŢIUNE  LOCALĂ  MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI”, s-a autosesizat cu privire la existența unor erori de funcționalitate a platformei în cadrul formularului Cererii de finanțare pentru care, s-a recurs la  modificarea formularului Cererii de Finanțare pentru măsura M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază, ce poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos:

Anexa 1.1 Cerere finantare M6.6B Comp. A vers. Ianuarie 2018.pdf  *

Erată modificare CF - M6_6B avizată CDRJ.pdf

 * Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare în format PDF, trebuie să folosiți ADOBE ACROBAT READER DC și să urmați pașii de mai jos: 

1.Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare
2.Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit AICI: http://get.adobe.com/ro/reader/
 
 
10.10.2017

01 Ghid M6.6B -Infrastructura fizică de bază

01_1 Anexa 1_1 Cerere finantare Comp A-M6.6B versiunea septembrie 2017 GAL BF.xls

01_2 Anexa 1_2 Cerere finantare Comp B-M6.6B versiunea septembrie 2017 GAL BF.xls

02 Anexa_2_Fisa_Masurii_M6.6B versiunea 02 a SDL.pdf

03 Anexa_3_Model_Studiul_de_Fezabilitate.doc

04 Anexa_4_Model_Memoriu_Justificativ.doc

05 Anexa_5_Recomandari_analiza_cost-beneficiu.doc

06 Anexa_6_Contract_Finantare aferent sM 7.2 Comp A.doc

07 Anexa_7_Contract_Finantare_aferent_sM 7.6 Comp B.doc

08 Anexa_8_Procedura de evaluare si selecție.pdf

09 Anexa_9_ Declaratie proiect depus in cadrul altei masuri PNDR.doc

10 Anexa_10_ Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor.doc

11 Anexa_11_Declaratie incadrare in HG 226.doc

12 Anexa_12_Model_Hotarare_Consiliu_Local_privind_implementare_proiect.doc

13 Anexa_13_Aviz_OAR_respectarea_arhitecturii_specifice_locale.doc

14 Anexa_14_Model_declaratie_introducere_in_circuitul_turistic.doc

15 Anexa_15_Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.doc

16 Anexa_16_DECLARATIE_raportare_catre_GAL_de_catre_AFIR.doc

17 Anexa_17_Declaratie_privind_contributia_la Obiectivele_transversale.doc

18 Anexa_18_Angajament-beneficiar-privind-crearea-de-locuri-de-munca.doc

19 Anexa_19_Declarație_privind_eligibilitatea_solicitantului.doc

20 Anexa_20_DECLARATIE_solicitant_ca_nu_a_primit_sprijin_comunitar_anterior.doc

21 Anexa_21_Declarație_transmitere_documente_semnare_contract_finantare.doc

22 Anexa_22_1 FISA_EVALUARE_CRITERII_SELECTIE_M6.6B.doc

23 Anexa_22_2 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTI_M6.6B_BF.doc

24 Anexa_23_1_FIȘA VERIFICARE CONFORMITATE_M6.6B_BF.doc

25 Anexa_23_2_METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE_M6.6B.doc

26 Anexa_24_1_FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE M6.6B B-F.doc

27 Anexa_24_2_METODOLOGIE VERIFICARE ELIGIBILITATE_M6.6B_BF.doc

28 Anexa_25_1_FIȘA VERIFICARE TEREN_M6.6B_BF.doc

29 Anexa_25_2_METODOLOGIE VERIFICARE TEREN_M6.6B_BF.doc

31 Anexa_27_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr_3_BF.xls

32 Anexa_28_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-TeritoriuBF.xls

 04.10.2017

1. Ghid M6.6B -Infrastructura fizică de bază

2. Fisa măsurii M6.6B - versiunea 02 septembrie 2017