Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Mass-media

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu titlul «Centrul de zi Scobinți – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Scobinți, jud. Iași»

 

Proiectul este implementat de Comuna Scobinți (beneficiarul proiectului) în parteneriat cu Asociația „Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”, pe o perioadă de 34 de luni in intervalul 22 Februarie 2021 – 21 Decembrie 2023 în beneficiul a 250 persoane care au domiciliul sau locuiesc in Comuna Scobinți si se află in risc de sărăcie sau excluziune socială. Dintre cele 250 de persoane, jumătate sunt persoane vârstnice (peste 65 ani) si jumătate sunt persoane adulte apte de muncă și neocupate.

__________________________________________________________________________________________

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași

în colaborare cu 

Primăria Comunei Bălțați și 

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”

cu ocazia 

”Zilei naționale a produselor agroalimentare românești”

și a 

”Zilei mondiale a femeii din mediul rural”

au organizat acțiunea cu tema 

”Implicarea femeilor în dezvoltarea comunităților rurale și

 

în promovarea produselor agroalimentare românești”