Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura M3.2B

M3.2B - Reînnoirea generațiilor de agricultori

15.01.2020

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR. 1/2019 PENTRU:

M3.2B –  Reînnoirea generațiilor de agricultori      

Perioada de depunere proiecte: 03.12.2019 - 17.02.2020

Prelungire Apel 1 /2019 Simplificat M3.2B.pdf

Prelungire Apel 1/2019 Detaliat M3.2B.pdf

Prelungire Apel M3.2B avizat CDRJ.pdf

 

21.11.2019

APELUL 1/2019 

Perioada de depunere proiecte: 03.12.2019 - 17.01.2020

Calendar estimativ lansare sesiuni nr. 618 din 14.11.2019

Ghid si anexe Apel 1 pe 2019 M3.2B (arhiva *RAR)

     

31.10.2017

Ghidul solicitantului - M3.2B.pdf

Anexa 1 Cerere finanțare M3.2B aferent 6.1 Național pentru GAL.xls 

Anexa 2- Fișa măsurii M3.2B a SDL versiunea 02 .pdf

Anexa 3 - Plan de Afaceri M3.2B.doc

Anexa 4 - Model Contract de finantare.doc

Anexa 5.1 - Metodologie Studiu potential agricol.doc

Anexa 5.2 - Potențial producție vegetală.xls

Anexa 5.3 - Potențial producție zootehnică.xls

Anexa 6.1 - Codul.bunelor practici agricole.doc

Anexa 6.2 - Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017.xls

Anexa 7 Areale Subprogramul Tematic Pomicol 6.1.xls

Anexa 8 - Lista Asociațiilor acreditate de ANZ.doc

Anexa 9 - Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ.doc

Anexa 10.1 - Lista UAT din zonele cu constrângeri semnificative.doc

Anexa 10.2 - Lista UAT din zonele cu constrângeri specifice.doc

Anexa 10.3 - Lista UAT din zonele normale.doc.

Anexa 11 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale.doc

Anexa 12 - Lista coeficientilor calcul productieâ standard vegetal zootehnie 2017.doc

Anexa 13 - Declaratie raportare către GAL de către AFIR.doc

Anexa 14 - Declarație privind eligibilitatea solicitantului.doc

Anexa 15 Procedura de evaluare si selecție.pdf

Anexa 16.10 FIȘĂ VERIFICARE CONFORMITATE M3.2B.doc

Anexa 16.2 METODOLOGIE VERIFICARE CONFORMITATE M3.2B.doc

Anexa 17.1 FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE _M3.2BF.doc

Anexa 17.2 METODOLOGIE VERIFICARE ELIGIBILITATE  M3.2B.doc

Anexa 18.1 FISA EVALUARE CRITERII SELECTIE M3.2B.doc

Anexa 18.2 METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII SELECTIE  M3.2B.doc.

Anexa 19.1 FIȘA VERIFICARE TEREN M3.2B.doc

Anexa 19.2 - METODOLOGIE VERIFICARE TEREN M3.2B.doc

Anexa 20 - Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă.doc


23.10.2017

Calendar estimativ nr. 191 din 20.10.2017 de lansare proiecte pentru anul 2017

Fișa Măsurii M3.2B - versiunea 02 septembrie 2017

Ghid M3.2B -Reînnoirea generațiilor de agricultori.pdf