Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura M1.1C

 M1.1C - Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștiințelor în domeniul agricol

23.07.2020 

Informare 

privind activitățile de instruire realizate în cadrul proiectului

„Servicii de îmbunătățire a competențelor și cunoștințelor în domeniul agricol

   pe teritoriul G.A.L. G.A.L.  Microregiunea Belcesti-Focuri”, prin Măsura 1.1C 

                             
Pentru toți beneficiarii proiectelor din cadrul măsurilor 2.2A - Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către piață (ajutor 15.000 euro) și 3.2B - Reînnoirea generațiilor de agricultori (ajutor 40.000 euro), au obligativitatea participării acestora la cursurile de îmbunătățirea competențelor manageriale și tehnice ce vor fi susținute de către personal specializat al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, prin cadrul măsurii 1.1C - Servicii de îmbunătățire a competențelor și cunoștințelor în domeniul agricol pe teritoriul GAL Microregiunea Belcești - Focuri”

Pe lângă beneficiarii proiectelor aceste cursuri sunt binevenite și celorlalți locuitori ai teritoriului în cazul in care in viitorul apropiat doresc să-și modernizeze / înființeze exploatații agricole.

Pentru a putea participa la procesul de selecție a cursanților, vă rugăm să ne contactați telefonic sau pe e-mail și să dispuneți de următoarele documente:

- adeverință de la Primărie cu dovada deținerii teren, animale, pădure (aceasta poate fi înlocuită cu copia CUI dacă dețineți societate cu scop agricol sau silvic),

- copie după cartea de identitate (buletin).

Acțiunile de instruire vor fi gratuite și se vor desfășura timp de 8 zile (8 ore/ zi) în luna AUGUST 2020 pe teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri la Centrul de zi pentru bătrâni din Bălțați, județul Iași.

ACEST PROIECT ESTE FINANȚAT DIN PNDR 2014-2020 PRIN INTERMEDIUL GAL MICROREGIUNEA BELCESTI - FOCURI.

ÎN ATENȚIA CELOR CARE DEZINFORMEAZĂ: ACESTA NU ESTE UN CURS CU SCOP POLITIC.

Detalii adresa mail si nr telefon.pdf

 

 30.05.2019

APELUL 1/2019 

Perioada de depunere proiecte: 12.06.2019 - 15.07.2019

Calendar estimativ lansare sesiuni nr. 537 din 27.05.2019.pdf

Ghid si anexe M1.1C (arhiva *RAR)