Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

PROIECTE FINALIZATE SDL 2014-2020

 

În cadrul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri, alocarea totală pentru 19.2 este:

Fonduri FEADR - 1.959.085,85 Euro

Fonduri EURI - 94.063,56 Euro

Pentru toate cele 8 măsuri, au fost contractate din:

Fonduri FEADR - 32 proiecte în valoare totală de 2.081.212,07 euro.

Fonduri EURI - 0 proiecte.

Din cele 32 proiecte contractate, 1 a fost reziliat, 2 au încetat iar 24 proiecte au fost finalizate cu succes pentru care s-a atașat Anexa 4, respectiv Anexa 6, Prezentarea proiectului: 

1. M1.1C – Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în domeniul agricol

1.1. Beneficiar – UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION

IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI

Titlul proiectului - „SERVICII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMPETENȚELOR ȘI CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIUL AGRICOL PE TERITORIUL GAL MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

2. M2.2A – SUSȚINEREA FERMELOR MICI CU SCOPUL ORIENTĂRII CĂTRE PIAȚĂ

1.1. Beneficiar – P.F.A. MORUZI PETRU

Titlul proiectului – „ORIENTAREA CĂTRE PIAȚĂ A FERMEI PFA MORUZI PETRU DIN COMUNA SCOBINȚI, SAT STICLĂRIA, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

1.2 Beneficiar - P.F.A. SOFRONEA TOADER - ÎNCETAT

Titlul proiectului - „SUSȚINEREA FERMEI MICI SOFRONEA TOADER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” 

 

1.3. Beneficiar – P.F.A. MUNTEANU GINA-ROXANA

Titlul proiectului – „SUSŢINEREA FERMEI MICI MUNTEANU GINA-ROXANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului 

 

1.4. Beneficiar – MARCHIDAN COSTICĂ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

Titlul proiectului – „SUSȚINEREA FERMEI MICI MARCHIDAN COSTICĂ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

1.5. Beneficiar – CIOBANU V. CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNCETAT

Titlul proiectului – „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DEȚINUTE DE CĂTRE CIOBANU CAMELIA PFA”

 

1.6. Beneficiar – CREȚU D. RADU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Titlul proiectului – „SUSȚINEREA FERMEI CREȚU D. RADU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CU SCOPUL ORIENTĂRII CĂTRE PIAȚĂ”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

3. M3.2B – REÎNNOIREA GENERAȚIILOR DE AGRICULTORI

3.1. Beneficiar – I.I. BĂLUȘI CONSTANTIN

Titlul proiectului – „DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE A I.I. BĂLUȘI CONSTANTIN, COMUNA FÂNTÂNELE, SAT FÂNTÂNELE, JUDEȚUL IAȘI

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

3.2.  Beneficiar – I.I. CIORNEI CONSTANTIN

Titlul proiectului - “SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TANARULUI FERMIER CIORNEI CONSTANTIN I.I. DIN COMUNA ERBICENI”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

3.3.  BeneficiarPĂVĂLUC ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Titlul proiectului - “DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE A Î.I. PĂVĂLUC ANA-MARIA, COMUNA FÂNTÂNELE, SAT FÂNTÂNELE, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

4. M4.4A - CONSERVAREA, PROTECTIA SI MENTINEREA BIODIVERSITĂȚII NATURALE A ZONELOR PROTEJATE

4.1 Beneficiar - ASOCIATIA "UNIC"

Titlul proiectului - „PATRIMONIU NATURAL PROTEJAT SI PROMOVAT, VECTOR DE DEZVOLTARE AL MEDIULUI RURAL”

 

5. M5.6A – DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE PRIN SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL NON-AGRICOL

 

5.1. Beneficiar – S.C. FLASH PHOTO S.R.L.

Titlul proiectului – “ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI FOTOGRAFICE ÎN CADRUL FLASH PHOTO SRL ÎN SAT ARAMĂ, COM. COARNELE CAPREI, JUD. IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

   

5.2.  Beneficiar – S.C. PROFLY PARAGLIDING S.R.L. 

Titlul proiectului – “ UN ALTFEL DE SPORT, ZBOR ŞI DIVERTISMENT”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

5.3. Beneficiar – S.C. ZCG POWER INVESTEMENT S.R.L

Titlul proiectului – “ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI DE CONSTRUCȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ZCG POWER INVESTEMENT SRL” 

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

5.4.  Beneficiar – S.C. ROALEPRINT  S.R.L. 

Titlul proiectului – “INVESTIȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ROALEPRINT SRL”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului 

5.5.  Beneficiar – S.C. PRISECARU CATERING  S.R.L.

Titlul proiectului – „INVESTIȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ”PRISECARU CATERING SRL”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

5.6 Beneficiar - LUPU I.E. ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Titlul proiectului - „ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR PENTRU LUPU I.E. ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ”


5.7 Beneficiar - S.C. MIREY NATUR S.R.L.

Titlul proiectului - „ÎNFIINȚAREA UNUI ATELIER DE SĂPUNĂRIT CU SPAȚIU DE PREZENTARE”


5.8 Beneficiar - S.C. IRSOUND S.R.L.

Titlul proiectului - „INVESTIȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII IRSOUND S.R.L.”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

5.9 Beneficiar - S.C. INFINITY S-KAV S.R.L.

Titlul proiectului - „ACHIZIȚII UTILAJ ȘI ECHIPAMENTE PENTRU INFINITY S-KAV SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ”

 

5.10 Beneficiar - S.C. FIT STRONG KINETO S.R.L.

Titlul proiectului - „ACHIZIȚII ECHIPAMENT PENTRU ATELIERUL CATINCĂI DE CERAMICĂ FINĂ”

 

6. M6.6B – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ

6.1.  Beneficiar – COMUNA FOCURI

Titlul proiectului – „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA FOCURI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

6.2. Beneficiar – COMUNA BELCEȘTI - REZILIAT

Titlul proiectului – „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA FOCURI, JUDEȚUL IAȘI”

 

6.3. Beneficiar – COMUNA SCOBINȚI

Titlul proiectului – „MODERNIZARE DRUMURI ÎN SATUL BĂDENI DC 151 ȘI DS 188, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

6.4. Beneficiar – COMUNA COARNELE CAPREI

Titlul proiectului – „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI DIN COMUNA COARNELE CAPREI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului 

 

6.5. Beneficiar – COMUNA ERBICENI

Titlul proiectului – „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 814, COMUNA ERBICENI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului 

 

6.6. Beneficiar – COMUNA FÂNTÂNELE

Titlul proiectului – „AMENAJAREA ALEILOR PIETONALE ŞI REFACEREA SISTEMULUI CENTRALIZAT  DE EVACUARE A APEI PLUVIALE ÎN LOCALITATEA FÂNTÂNELE, COMUNA FÂNTÂNELE, JUDEŢUL IAŞI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului 

 

6.7. Beneficiar – COMUNA BALTATI

Titlul proiectului – „ÎNFRUMUSEȚARE CENTRU CIVIC ÎN COMUNA BĂLȚAȚI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 4) - Prezentarea proiectului

 

6.8 Beneficiar - COMUNA SIREȚEL

Titlul proiectului - „ACHIZIȚIONARE MIJLOC DE TRANSPORT SPECIALIZAT PENTRU SERVICIILE PUBLICE DIN COMUNA SIREȚEL, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

6.9 Beneficiar - COMUNA BELCEȘTI

Titlul proiectului - „ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ÎN COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

7. M7.6B – INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

7.1. BeneficiarCOMUNA SCOBINȚI

Titlul proiectului – „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ÎN SATUL SCOBINȚI, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului

 

8. M8.6B – DEZVOLTAREA TERITORIILOR CU POPULAȚII CONSTITUITE PREPONDERENT DE MINORITĂȚI

 8.1. Beneficiar – ASOCIAȚIA COMUNITATEA RUȘILOR – LIPOVENI DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului – „DOTAREA CENTRULUI CULTURAL AL COMUNITĂȚII RUȘILOR – LIPOVENI DIN ROMÂNIA, SUCURSALA FOCURI, JUDEȚUL IAȘI”

Descriere (Anexa 6) - Prezentarea proiectului